Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego IQ Dental:

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informuję , iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu aplikacji IQ Dental  jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest BAŃCZYK STOMATOLOGIA Łukasz Bańczyk Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna ,ul. Jana Kilińskiego 166,42-218 Częstochowa, tel.: 609-564-455, NIP: 6381632940,Regon: 24147499000062, W-24 000000241631, e-mail info@banczykstomatologia.pl 
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa pacjentów, w tym umożliwienie rejestrowania się pacjentów na wybrany przez siebie termin  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyznaczenia terminu wizyty, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione firmom zapewniającym wsparcie informatyczne, techniczne, wsparcie w zakresie hostingu, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wyznaczenia terminu wizyty. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości umówienia pacjenta na wizytę.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza bezpieczny Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 11. Przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO